شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

طاها-20

+ سلام عزيزان شرمنده مدتي نبودم.از لحاظ وضعيت خوبي نداشتم.با پست جديد تقديم به عشق از دست رفته ام به نام خيانت به همسرم به روزم.
چراغ جادو
طاها-20
رتبه 0
0 برگزیده
67 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
طاها-20 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top